Sedma republika

Aktuelna izložba Muzeja Jugoslavije problematizuje i preispituje naše predstave o gastarbajterima, kao i uobičajena shvatanja o ulozi i mestu muzeja u društvu. naime, u našoj muzejskoj i kulturnoj praksi retko se posvećuje pažnja “običnim” ljudima koji, smatra se, nisu činioci istorije. Ova izložba predstavlja rezultate dužeg istraživačkog rada i važna je tačka u razvoju nove koncepcije muzeja koja podrazumeva bavljenje društvenom istorijom i dinamičam pristup baštini. Kroz tri celine – “Tragovi”, “Ljudi” i “Samoistorizacija” – izložba predstavlja različite izvore, dokumente, artefakte i glasove, razne diskurse, kojima se određuju gastarbajteri i gastarbajterstvo. Poseban prostor dat je samim gastarbajterima i gastarbajterkama da govore o svom životu i iskustvu. Autori izložbe su Aleksandra Momčilović-Jovanović, Ljubomir Bratić i Tatomir Toroman. Tekst koji objavljujemo rezultat je istraživanja, jednog od polazišta izložbe “Jugo, moja Jugo”. Klikni na link:
VREME | BR 1363 | 15. FEBRUAR 2017. / Izložba: Sedma republika

Advertisements